Over het Makelpunt

Makelpunt oss

De Gemeente Oss is in 2013 gestart met het oprichten van een lokaal Makelpunt. Een Makelpunt is een voorziening waar vraag naar en aanbod van ruimte voor activiteiten samenkomen. Hieronder krijgt u informatie over het Makelpunt.

 

Wat is het doel van het Makelpunt?

Doel van het Makelpunt Oss is om beschikbare ruimten in gebouwen optimaal te benutten en zo lokale maatschappelijke doelstellingen te helpen realiseren. Een mooie bijkomstigheid is dat het bij elkaar brengen van partijen ook een meerwaarde voor buurt, wijk of dorp kan hebben. De gemeente heeft een onafhankelijke positie en bedient met het Makelpunt de niet reguliere vastgoedmarkt. Het Makelpunt concurreert dus niet met de makelaardij.

 

Wat willen we bereiken met het Makelpunt?

Het Makelpunt Oss wil een bijdrage leveren om het vastgoed in de gemeente Oss beter te benutten voor verschillende activiteiten. Het is daarom van groot belang dat wij in beeld hebben welke gebouwen in Oss multifunctioneel gebruikt kunnen worden.

 

Welk belang heeft uw organisatie hierbij?

Mogelijk heeft uw organisatie een ruimte beschikbaar die multifunctioneel gebruikt kan worden. Een betere bezetting van uw accommodatie levert voor u meer huurinkomsten op en uw accommodatie wordt optimaal gebruikt. Daarnaast levert u een bijdrage aan de huisvesting van een maatschappelijke activiteit. Aanbieden van uw ruimte op onze website is gratis!

 

Hoe gaat het dan verder?

U kunt een account aanmaken op onze website: www.makelpunt-oss.nl Vervolgens kunt u uw ruimte/gebouw aanbieden. Wij beoordelen vervolgens of de aangeboden ruimte voldoende geschikt is om te plaatsen op de website. Hierover wordt u door ons geïnformeerd. Als uw ruimte op onze website staat dan kunnen personen of organisaties zelf contact opnemen met uw organisatie. Aanvrager en aanbieder maken onderling afspraken over gebruik en vergoeding en mogelijk ontstaat er een ‘match’. Als aanbieder bepaalt u zelf of de activiteit van de aanvrager binnen uw accommodatie of bij uw organisatie past. Op onze website ziet u welk aanbod nu al beschikbaar is voor allerlei maatschappelijke activiteiten.

 

Heeft u vragen of suggesties?

Neemt u dan contact op met het Makelpunt Oss.

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie