Disclaimer

Makelpunt Oss heeft als doelstelling het bij elkaar brengen van vragers en aanbieders van maatschappelijk vastgoed. Door het gebruik van deze website en/of door het aanmaken van een account / zoekprofiel gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens voor onze doeleinden (geautomatiseerd) opslaan en delen met onze partners, met als doel uiteindelijk een (gebruiks)overeenkomst tot stand te brengen.

Makelpunt Oss spant zich in te waarborgen dat de (verkregen) informatie en het aanbod van accommodaties waarnaar wordt verwezen en waarin de gemeente Oss als bemiddelaar fungeert volledig en juist is. De Gemeente Oss en het Makelpunt Oss kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die vermeld wordt. De Gemeente Oss en het Makelpunt Oss zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via internet.

De gemeente Oss en het Makelpunt Oss is op geen enkele wijze aansprakelijk voor afspraken tussen aanvrager en aanbieder.

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie